Menu

Bạn mới đăng ký vps chạy hệ điều hành Debian và bị gặp lỗi -bash: sudo: command not found Khi gặp lỗi như thế này thì phải làm sao?

Nguyên nhân của lỗi -bash: sudo: command not found này là do một hệ điều hành mới thì thường sẽ chưa có được lệnh sudo.

Theo mặc định, sudo không được cài đặt trên Debian, nhưng bạn có thể cài đặt nó. Đầu tiên hãy bật chế độ su-mode:

su -

Cài đặt sudo bằng cách chạy:

apt-get install sudo -y

Sau đó, bạn sẽ cần phải thử với người dùng và quyền. Cung cấp quyền sudo cho người dùng của riêng bạn.

usermod -aG sudo yourusername

Đảm bảo rằng tệp sudoers của bạn đã thêm nhóm sudo. Run:
visudo để sửa đổi tệp sudoers và thêm dòng sau vào đó (nếu nó bị thiếu):

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

Bạn cần phải đăng nhập lại hoặc khởi động lại thiết bị hoàn toàn để các thay đổi có hiệu lực.

Chúc các bạn thành công! nếu chưa được đừng ngần ngại để lại comment cho mình nhé.

Hiển thị bình luận (0)

Bình luận bài viết

Bài viết liên quan