Menu

Các lệnh thường gặp trong vps centos

Bài viết tổng hợp các lệnh kiểm tra vps Dung lượng sinh ra nhanh thường do log hoặc cache hoặc spam mail. để kiểm tra thì vào ssh và gõ lệnh du -hsx — /var/log/* | sort -rh | head -10 để kiểm tra thư mục var/log hoặc lệnh bên dưới để kiểm tra một thư mục bất kỳ du -hsx — /home/…public_html/wp-content/uploads/* | sort -rh | head -10 Kiểm tra các file lớn hơn 50mb trong vps find / -type f -size +50M -exec ls -lh {} ; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’ Kiểm tra…

Hướng dẫn cài đặt browser caching cho website WordPress

Nếu các bạn dùng script như tinovps, việc xử lý các location web, hoặc thêm header bác có thể truy cập file sau chỉnh sửa nhé. etc/nginx/conf.d/addon_confs/domain.com/fpm-wordpress-cache-users.conf trong đó  domain.com là tên domain cần chỉnh. Bác chỉnh location hoặc header chứ không thêm nguyên block “ ——– server { ——- hình ảnh location hiện tại xử lý ảnh / css, js : Chỉnh sửa xong kiểm tra cú pháp đúng hay không bằng: nginx -t Xong rồi restart lại nginx bằng lệnh : service nginx restart flush xoá cache cũ fastcgi: rm -rf /var/lib/nginx/cache/fastcgi/*

Hướng dẫn các cách import file sql vào sql server mới nhất 2021.

Cách import file sql vào sql server rất ít người biết. Vậy nên bài viết dưới đây của Tùng Web sẽ hướng dẫn các bạn cách có thể chuyển 1 database từ máy tính này sang máy tính khác không giống dữ liệu, bảng… luôn được giữ nguyên trong SQL Server. Cách import file sql vào sql server mới nhất 2021. SQL, SQL Server là gì ? SQL là viết tắt của Structured Query Language có nghĩa là ngôn ngữ truy vấn dữ liệu. SQL dùng để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong…

Lỗi -bash: sudo: command not found hệ điều hành Debian

Bạn mới đăng ký vps chạy hệ điều hành Debian và bị gặp lỗi -bash: sudo: command not found Khi gặp lỗi như thế này thì phải làm sao? Nguyên nhân của lỗi -bash: sudo: command not found này là do một hệ điều hành mới thì thường sẽ chưa có được lệnh sudo. Theo mặc định, sudo không được cài đặt trên Debian, nhưng bạn có thể cài đặt nó. Đầu tiên hãy bật chế độ su-mode: Cài đặt sudo bằng cách chạy: Sau đó, bạn sẽ cần phải thử với người dùng và quyền. Cung cấp quyền sudo cho người…